Negativní vliv UV záření

Sluneční světlo obsahuje ultrafialové (UV) záření, které se skládá z různých typů paprsků. Existují dva základní typy ultrafialového záření, které dosahují zemského povrchu a tím pádem nás ovlivňují. Jedná se o UVA a UVB paprsky. Oba dva typy poškozují nechráněnou pokožku, ale jejich negativní dopady se liší a porozumění rozdílům mezi UVA a UVB zářením je nezbytné pro pochopení potřeby širokospektrální (tzv. broad-spectrum) ochrany před sluncem.

Pozor, negativní účinky UV záření nemusí být vždy viditelné pouhým okem. Vystavení UV záření poškozuje DNA kožních buněk a vytváří genetické defekty či mutace, které mohou vést k rakovině kůže.

UVA paprsky mají delší vlnovou délku, pronikají hlouběji do kůže, jsou méně intenzivní než paprsky UVB a je obtížnější blokovat jejich působení. UVA záření má za následek předčasné stárnutí kůže (tzv. photoaging), vznik pigmentových skvrn a vrásek. V průběhu času sluneční paprsky poškozují vlákna v kůži zvaná elastin. Když se tato vlákna začnou rozpadat, kůže začne ochabovat, natahuje se a postupně ztrácí elasticitu. UVA záření také způsobuje atrofii kožního kolagenu, což urychluje vznik vrásek.

Vystavení UVA záření potlačuje imunitní systém, způsobuje tvorbu škodlivých volných radikálů v kůži a je spojeno s vyšším rizikem vzniku melanomu a přispívají ke vzniku rakoviny kůže. UVA je dominantním opalujícím faktorem, který způsobuje okamžité zhnědnutí kůže a je primárním zářením používaným v soláriích, kde může být síla paprsků až 12x silnější než od slunce.

UVA paprsky jsou přítomné během všech denních hodin, ať už v létě nebo v zimě, udržují stejnou úroveň intezity během celého dne a po celý rok. To znamená, že v průběhu celého života jsme všichni vystaveni vysoké úrovni UVA záření, které může pronikat přes mraky i přes sklo.

UVB záření má kratší vlnovou délku, což znamená, že paprsky poškozují zejména povrchovou vrstvu kůže a jsou přímo zodpovědné za spálení a začervenání pleti po vystavení slunečnímu záření a v extrémním případě za vznik puchýřů. UVB paprsky hrají zásadní roli při vzniku rakoviny kůže a přispívají ke zpožděnému opálení.

UVB záření je také přítomné po celý rok, ale jeho intenzita je proměnlivá a je ovlivněna v závislosti na geografické poloze, ozónové vrstvě, denní době a ročním období a převládá ve slunenčních oblastech. Na severní polokouli jsou UVB paprsky nejsilnější mezi dubnem a říjnem, kdy je více denního světla s maximální intenzitou mezi 10:00 a 16:00 hodinou. UVB paprsky významně nepronikají přes sklo ani mraky. Jsou obzvláště nebezpečné ve vysokých nadmořských výškách a na reflektivním povrchu jako je písek, voda, sníh nebo led, který odrazí až 80% paprsků zpět a Vaši pokožku tak zasáhnou dvakrát! Což je důvod proč kvalitní ochranu před sluncem potřebují lyžaři i horolezci.

Lidé starší 50 let a mladší 5 let jsou citlivější na škodlivé účinky UV záření, stejně tak lidé s oslabenou imunitou či chornickým onemocněním. Obecně jsou lidé se střední až tmavou pletí méně citliví na vystavení UV záření a přestože u lidí s tmavší pletí je rakovina kůže méně pravděpodobná, její výskyt nelze vyloučit. Stupeň poškození kůže UV zářením závisí na intenzitě UV paprsků a na době, po kterou byla vaše pokožka vystavena záření bez ochrany. Poškození kůže UV zářením je kumulativní, každých pár minut sem a tam se počítá a postupem času se riziko rakoviny kůže zvyšuje a negativní projevy nazývané jako fotoaging se zvyšují.

Dermatologové doporučují používání sluneční ochrany celoročně bez ohledu na počasí a kromě sluneční ochrany v podobě kosmetických produktů, oblečení, pokrývky hlavy a slunečních brýlí, můžete zvážit i ochranné fólie na okna doma, kanceláři či v autě.

Co znamená SPF

SPF neboli Sun Protection Factor je měřítko toho, jak dobře bude opalovací krém chránit pokožku před UVB paprsky. Pokud by se vaše pokožka spálila po 1 minutě na slunci bez ochrany, použití opalovacího krému SPF 15 prodlouží váš bezpečný pobyt na slunci na přibližně 15 minut (dobu 15krát delší). Jedná se pouze o hrubý odhad, který závisí na typu pleti, jejím fototypu, věku, zdravotním stavu, intenzitě slunečního záření, denní době, místě pobytu na slunci a množství aplikovaného opalovacího krému.

SPF (Sun Protection Factor):

  • SPF 15 blokuje 93% UVB záření
  • SPF 20 blokuje 95% UVB záření
  • SPF 30 blokuje 97% UVB záření
  • SPF 50 blokuje 98% UVB záření
  • SPF 100 blokuje 99% UVB záření

Žádný ochranný faktor neblokuje 100% UVB záření! Opalovací krém SPF 30 vám poskytne pouze o 4% vyšší ochranu než opalovací krém SPF 15, ale přestože se neznásobí úroveň ochrany, SPF 30 blokuje o polovinu záření více než které by propustil SPF 15.

Většina dermatologů doporučuje používat opalovací krém SPF 15 nebo SPF 30. Vystavení UV záření, které vede ke spálení kůže, hraje významnou roli při rozvoji melanomu, nejnebezpečnějšího ze tří nejběžnějších typů rakoviny kůže. Pravidelné denní používání sluneční ochrany SPF 15 může snížit riziko vzniku spinocelulárního karcinomu (SCC) asi o 40% a riziko melanomu o 50%.

V některých zemích je právně omezeno používání vyššího stupně ochrany než SPF 50. Opalovací krémy se skutečně vysokým SPF 75 nebo SPF 100 totiž nenabízejí výrazně vyšší ochranu než SPF 30 a označení se používá pouze pro marketingové účely, aby ve spotřebiteli vyvolalo dojem, že poskytují mnohem více ochrany než tomu ve skutečnosti je.

Mějte na paměti, že přípravky s vysokým obsahem SPF mohou představovat větší zdravotní rizika, protože obsahují vyšší koncentraci chemických látek blokujících UV záření v porovnání s opalovacími krémy s nízkým SPF. Některé z těchto složek jsou při vstřebání kůží spojovány s poškozením tkání a možným narušením hormonálních funkcí a některé mohou vyvolat alergické reakce.

Doporučené SPF v závislosti na fototypu pleti

  Typ Reakce kůže na slunce Nízká expozice Střední expozice Vysoká expozice
Typ I velmi světlá pokožka, blonďaté nebo zrzavé vlasy, pihy, modré oči velmi citlivá, nikdy se neopálí, vždy se spálí SPF 30+ SPF 50+ SPF 50+
Typ II bledá pleť, teplá zlatavá blond nebo hnědé vlasy, po pobytu na slunci se objevují pihy velmi citlivá, opaluje se s obtížemi a pomalu, někdy se spálí SPF 30+ SPF 50+ SPF 50+
Typ III světlá pleť, blonďaté nebo kaštanové vlasy citlivá, opaluje se pozvolna, může se spálit SPF 20+ SPF 50+ SPF 50+
Typ IV světlá pleť, hnědé oči a vlasy středně citlivá, opaluje se rychle, zřídka se spálí SPF 15+ SPF 30+ SPF 50+
Typ V indické a arabské etnikum, hnědé oči, černé vlasy zpravidla není citlivá, výjimečně se spálí SPF 10+ SPF 30+ SPF 50+
Typ VI nejtmavší pleť, tmavě hnědé oči, černé vlasy není citlivá, nikdy se nespálí SPF 10+ SPF 20+ SPF 50+

Co znamená PA

Sluneční záření obsahuje přibližně 500x více UVA než UVB paprsků, jinými slovy celkový počet UV záření se z cca 95% skládá z UVA záření a tradiční přípravky sluneční ochrany jsou úspěšnější v blokování UVB paprsků. Hodnocení opalovacího krému SPF má málo společného s jeho schopností chránit pokožku před UVA paprsky! Některé opalovací krémy používají PA hodnocení svých produktů, což je systém hodnocení vyvinutý v Japonsku, který označuje jak silnou ochranu proti UVA záření přípravek poskytuje. S označením se setkáte zejména u japonských nebo korejských přípravků. Značí se pomocí písmen „PA“ následovaných znaménky plus a rozlišuje 4 stupně ochrany:    

  • PA + = nízká ochrana proti UVA
  • PA ++ = střední ochrana proti UVA
  • PA +++ = vysoká ochrana proti UVA
  • PA ++++ = extrémně vysoká ochrana proti UV

Ať už opalovací krém používá systém hodnocení PA nebo ne (a rozhodně to není ani podstatné, ani známka kvalitního produktu), dobře formulovaný opalovací krém bude poskytovat širokospektrální (broad-spectrum) ochranu proti UVA i UVB záření! Krémy s vysokým SPF obvykle poskytují mnohem větší UVB než UVA ochranu, což nabízí falešný pocit plné ochrany. Pro zajištění širokospektrální ochrany by měla být alespoň 1/3 ochrana proti UVA záření.

UV Index

UV index je mezinárodní standardem měření síly ultrafialového (UV) záření způsobujícího spálení kůže na konkrétním místě a v konkrétním čase uváděný v předpovědích počasí.

1-2 Nízký sluneční brýle, spálení kůže 60+ minut
3-5 Střední sluneční brýle, pokrývka hlavy, spálení kůže 40 minut
5-7 Vysoký sluneční brýle, pokrývka hlavy, vysoký UV faktor, omezení pohybu na slunci mezi 11 a 15 hodinou, spálení kůže 30 minut
7-11 Velmi vysoký sluneční brýle, pokrývka hlavy, vysoký UV faktor, zdržování se ve stínu mezi 11 a 15 hodinou, spálení kůže 20 minut
11+ Extrémní přes den nevycházet ven z budov, spálení kůže 10 minut

Chemická vs fyzická SPF ochrana

Převážná většina opalovacích krémů v lékárnách, drogériích a parfumeriích spadá do “chemické” kategorie. Obsažené látky se vstřebávají do pokožky a poté absorbují UV paprsky, které přeměňují na teplo a uvolňují z těla. Chemickou ochranu můžete poznat podle obsahu látek oxybenzon, octinoxate, octisalate, octocrylene, homosalate či avobenzone a jako chemická UV ochrana je používáno asi dalších 10 látek. Chemická ochrana může být transparentní a má zpravidla lehoučké složení, které se rychle vstřebává do pokožky, nezanechává ulepený pocit ani nepříjemný film, negativně neovlivňuje následnou aplikaci make-upu a stačí nanést malé množství přípravku, což je praktické pro každodenní používání. V nabídce jsou i voděodolné varianty, které jsou vhodné zejména při zvýšené míře pocení třeba při sportu, plávání či jiných vodních aktivitách. Chemická ochrana je vhodnější do teplého a tropického počasí.

Chemická ochranu účinkuje až po cca 20 minutách, kdy dojde ke kompletnímu vstřebání látek do pleti. Obsažené látky mají vyšší riziko podráždění kůže i očí a čím vyšší SPF, tím větší koncentrace potenciálně dráždivých látek. Dnes jsou k dostání produkty, které škodlivé látky neobsahují a jejich každodenní používání je zcela bezpečné. Za konteroverzní látku je považovaný oxybenzon, který je častým alergenem a může souviset s narušením hormonálních funkcí.

Látky fyzické ochrany nepronikají do pleti, nevstřebávají se a na povrchu kůže vytváří nepropustnou (nechvalně proslulou bílou) vrstvu, která odráží sluneční paprsky. Fyzická ochrana bývá označena jako “sun block” a ve složení ji zpravidla poznáte podle obsahu minerálních látek titanium dioxide nebo zinc oxide. Fyzická ochrana je méně dráždivá a vhodná pro citlivou pleť, bezpečná pro použití u batolat i během těhotenství. Pleť je chráněná ihned po aplikaci a není nutné čekat 30 minut než vyjdete ze dveří. Produkty s obsahem fyzické ochrany mají delší dobu použitelnosti. Fyzická ochrana je obecně vhodnější při nízkých teplotách a malé sluneční aktivitě.

Přípravky mají hutnou konzistenci, která se špatně roztírá, na pleti mohou zanechat film, který může působit těžkým, mastným a nepříjemným dojmem. Musí se aplikovat velmi silná vrstva, aby byla ochrana účinná. Fyzická ochrana by se měla aplikovat jako poslední krok (až na make-up), protože zabraňuje absorpci prospěšných látek. Přípravky mohou zvyšovat pocení a tím snižovat výdrž make-upu i samotné ochrany. Ochranná vrstva se snadno setře nebo zmizí vlivem pocení či namočení a proto je nutná častější reaplikace. Filtry mohou zanechat bílou křídovou vrstvu a to zejména na tmavší pleti nebo fotografiích. Samotné minerální látky často poskytují menší ochranu před poškozením způsobeným UVA zářením v porovnání s chemickémi filtry!

Možná jste slyšeli tvrzení, že některé složky opalovacích krémů mohou být karcinogenní nebo mohou mít na tělo podobné účinky jako estrogen. Přestože se jedná o kontroverzní oblast, žádné studie, které by tento účinek definitivně prokázaly, zatím neexistují. Proto se před sluncem vždy chraňte a ať už se rozhodnete pro chemickou nebo fyzickou ochranu, vyberte si přípravek, který chrání před UVA i UVB zářením. Dejte přednost přípravkům bez parfemace a zvolte přípravek, který nebude ucpávat póry – já osobně se vyhýbám produktům s obsahem silikonů.

Sluneční ochrana pro vlasy

Vlasy mohou být poškozené slunečními paprsky stejně jako vaše pokožka. Jelikož jsou vlasy mrtvá vlákna, narozdíl od pleti nemají schopnost se ani z části regenerovat a jakmile jednou dojde k jejich poškožení, je poškození nezvratné.

Nejznámějším důsledkem vystavení vlasů slunci je změna jejich barvy. Slunce je přírodní zesvětlovač v jeho působením vše bledne. Změnu barvy vlasů způsobuje degradace pigmentu (melaninu) ve vlasech, což má za následek postupné vyblednutí barvy a u brunetek mohou vzniknout nežádoucí teplé a rezaté odlesky. Problém se netýká pouze přírodních vlasů, ale i těch barvených. UV paprsky rozkládají chemické vazby, které jsou přítomny v barvách, což způsobuje jejich vyblednutí. Máte-li barvené vlasy, čím více budou vlasy vystaveny slunečnímu záření, tím rychleji bude barva blednout a mizet.

Kromě vyšisování barvy degraduje slunce důležité proteiny ve vlasech, což má za následek jejich suchost, mdlost, drsnost, křehkost a ztrátu pružnosti, což snižuje pevnost a lesk vlasů a zvyšuje jejich lámavost. UV záření také útočí na vlasové kutikuly (vnější obal vlasu), jejichž poškození způsobuje roztřepené konečky.

Stejně jako opalovací krém pro vaši pokožku, může ochranný balzám proti UV záření blokovat sluneční paprsky a předcházet poškození vašich vlasů. Sluneční ochrana by měla být aplikována každý den i když jen chodíte po městě a neopalujete se u bazénu, stejně jako u poškození kůže je i poškození vlasů UV zářením kumulativní.

A pokud na vlasy UV ochranu nechcete aplikovat, noste alespoň klobouk, který slunečním paprskům v narušování vlasů zabrání. Kolem 10% melanomu se objevuje na vlasové pokožce, proto je extra důležité ji chránit stejně jako obličej a jiné části těla vystavené slunečnímu záření.

Kromě SPF používejte i tepelnou ochranu. Teplo, ať už z vysoušeče vlasů nebo ze slunce, urychluje oxidační proces chemických látek v barvených vlasech a také způsobuje otevření vlasu a uvolnění pigmentu, což vede k rychlejšímu blendutí barvy.

Aplikace ochrany proti slunci

Problém s aplikací sluneční ochrany je ten, že nikdo z nás nepoužívá tak silnou vrstvu přípravku, která bývá používána pro testování v laboratořích a proto nám přípravek neposkytuje tak vysokou ochranu, která je uvedena na obalu. Většina lidí aplikuje pouze ¼ až ½ požadovaného množství! Použití poloviny doporučeného množství opalovacího krému poskytuje pouze druhou odmocninu uvedeného SPF.

Aplikace polovičního množství opalovacího krému SPF 30 poskytne efektivní ochranu SPF 5,5!

K získání uvedené ochrany byste měli použít přibližně dva miligramy opalovacího krému na 1 centimetr čtvereční kůže, což zhruba odpovídá dvěma polévkovým lžícím přípravku na tělo a ½ čajové lžičky na obličej. Používáte-li ochranu ve spreji, aplikujte ji tolik, dokud nepokryjete tělo rovnoměrným množstvím lesku. Opalovací krém by se měl reaplikovat každých 30-120 minut a po každém plavání či otřením do ručníku či při výrazném pocení.

Právě kvůli potřebě aplikovaného množství je nutné používat samostatnou ochranu před slunečním zářením a nespoléhat se na ochranu v denním krému či make-upu, protože nanesete jen zlomek potřebného množství. Pro poskytnutí uvedené ochrany by bylo nutné aplikovat 1 ml make-upu, což je množství několikrát větší než které normálně použijete. A vezměte na vědomí, že aplikace dvou produktů SPF 15 (např. krému a make-upu) se ve výsledku nerovná ochraně SPF 30.

Chemická sluneční ochrana se aplikuje pod make-up a přípravku dejte 3-5 minut na vstřebání před aplikací make-upu, abyste ochranu z obličeje nesetřeli. Pro jednoduchou reaplikaci sluneční ochrany v průběhu dne a na make-up můžete použít speciální cushion nebo mlhu ve spreji. V žádném případě se nespoléhejte pudr a nepoužívejte ho jako jedinou ochranu před sluncem ani jako reaplikaci ochrany v průběhu dne, protože by dosažení uvedené ochrany vyžadovalo extrémné množství pudru, které by vypadalo naprosto šíleně.

SPF ochranu lékaři doporučují aplikovat i při pobytu doma, protože UVA záření proniká přes sklo. V tomto případě může být aplikace samotného denního krému s ochraným faktorem dostačující. A pokud si myslíte, že chůze k autu a následná cesta do obchodu nebo kanceláře nepoškodí vaši pokožku, tak pozor. Každá minutka se nasčítá, účinky UV záření se postupně kumulují a za několik let může vystavení UV záření způsobit rychlejší stárnutí a negativní změny pokožky.

Jak již bylo zmíněno, fyzická ochrana vás chrání okamžitě po aplikaci, ale chemická ochrana se potřebuje nejdříve vsáknout, aby vás mohla ochránit a proto je nutné ji aplikovat 20-30 minut před pobytem venku. Sluneční ochranu nepoužívejte pouze na obličej, ale na všechny nezakryté části těla jako uši, krk, dekolt či hřbety rukou. Zvláštní pozornost byste měli věnovat rtům, které mají velmi tenkou kůži a malé množství melaninu, takže přirozeně nemají téměř žádnou ochranu proti UV záření.

Dermatologové také upozorňují, že použití opalovacího krému z minulé sezóny nebo používání prošlého přípravku, není ten nejlepší nápad. A pamatujte, že se i přes používání sluneční ochrany pobyt na přímém slunce nedoporučuje, měli byste se pokud možno zdržovat ve stínu a nosit pokrývku hlavy.

Dopad sluneční ochrany na životní prostředí

Korálové útesy po celém světě trpí a podle vědců k tomuto problému přispívají chemické látky, které se běžně nacházejí v opalovacích krémech. Uvádí se, že je každý rok do oceánů vyplaveno 14 000 tun opalovacího krému a 82 000 tun látek z produktů pro osobní péči, což přispívá ke znečištění moře. Za posledních 50 let v důsledku znečištění a oteplování ubylo asi 80% korálů v karibské oblasti. Když jdete plavat s opalovacím krémem, pronikají některé chemické látky do vody, kde jsou absorbovány korály. Tyto látky obsahují nanočástice, které mohou narušit reprodukční a růstové cykly korálů, což nakonec vede k jejich devastaci. To samé platí i pokud se v přímořských oblastech koupete pouze v bazénu nebo se sprchujete. A při použití sluneční ochrany ve spreji ulpí velká část na písku, ze kterého jsou látky spláchnuty do moře či oceánu.

Některé destinace jako Havaj a Palau v důsledku těchto negativných dopadů zavedly zákaz škodlivých krémů na opalování a nařízení vstoupí v platnost v příštích letech. K ochraně korálových útesů můžete přispět už nyní i vy, pokud se budete vyhýbat kontroverzním látkám Oxybenzone (Benzophenone-3), Benzophenone-2 a Octinoxate.

Zabraňuje používání SPF opalování pokožky?

Opálení je obranný mechanismus kůže, který tělu pomáhá snášet sluneční paprsky bez toho aniž by došlo ke spálení kůže. Opalovací krém brání spálení kůže tím, že absorbuje nebo odráždí UV paprsky, které přijdou do kontaktu s pokožkou. Žádný ochranný přípravek neblokuje 100% UV záření, takže neblokuje ani produkci melaninu, jejíž vyšší hladina způsobuje žádoucí opálení pleti.

Blokuje používání SPF tvorbu vitaminu D?

Tělo přirozeně produkuje vitamín D, když přijde do styku se slunečními paprsky. Vitamín můžete získat také z jídla (hlavně proto, že je do potravin přidáván; málo potravin je přirozeným zdrojem vitamínu D) nebo tím, že si vezmete doplněk stravy. Tvorba vitamínu D je velmi složitý komplex a vědecké studie nikdy neprokázaly, že by správné, dostatečné a každodenní používání opalovacího krému s vysokým faktorem a jeho pravidelná reaplikace, mělo negativní vliv na hladinu vitamínu D v těle.

Klairs – Soft Airy UV Essence SPF 50 PA ++++

Popis: Opalovací krém na vodní bázi poskytuje průsvitný a nezatěžující povrch bez zanechání mastné pokožky. Slouží k ochraně citlivé pokožky před škodlivými UV paprsky. Lehký, jemný lehký opalovací krém ve formě vodnaté esence, ale přesto silný proti denním UV paprskům. Vylepšený denní opalovací krém pro lidi, kteří nenávidí mastné, silné opalovací krém. Fotostabilní, málo dráždivý, 100% chemický krém na opalování pro všechny typy pleti. Neucpává póry. Bez obsahu silikonů. Formováno s nejnovějšími vynikajícími chemickými UV filtry a složky pro hydrataci, zklidnění a rozjasnění tónu pleti. Naneste na obličej hned po závěrečných krocích rutinní péče o pleť. Vyhněte se oblasti očí. Použijte jako primer před make-upem. Obsah: 80ml. Vhodný pro všechny typy pleti. Vyrobený v Jižní Koreji.

Tento ochranný krém používám už druhým rokem a vřele ho doporučuji.

Podrobnou recenzi si můžete přečíst zde.

Sluneční ochranu Soft Airy UV Essence SPF 50 PA ++++ od korejské značky Klairs si můžete objednat ve štědrém balení 80 ml za £16.66.

Koupit na Ebay

* Affiliate odkaz

Klairs – Mid Day Blue UV Shield

Popis: Tento krém poskytuje fyzickou ochranu a je hydratační, lehký, nedráždivý a jemný pro jakýkoli typ pleti, dokonce i citlivou pleť. Obsahuje oxid zinečnatý a oxid titaničitý, který chrání vaši pokožku před UVA/UVB zářením. Obsah guajazulenu pomáhá zklidnit pokožku. Má přirozený tónocí efekt po aplikaci se semi-matným finišem. Pro všechny druhy pleti. Nejvhodnější pro smíšenou a mastnou pleť. Obsah: 80ml.

Sluneční ochranu Mid Day Blue UV Shield od korejské značky Klairs si můžete objednat ve štědrém balení 80 ml za £18.51.

Koupit na Ebay

* Affiliate odkaz

LancasterSun Sport Invisible Face Gel

Popis: Své oblíbené letní sportovní aktivity si můžete se zmatňujícím pleťovým gelem Lancaster Sun Sport Invisible Face Gel užívat zcela bez obav. Gel je odolný vůči vodě i potu, a tak bude vaše pleť spolehlivě chráněna proti slunečním paprskům za jakýchkoliv okolností! Poskytuje vysokou ochranu pleti před slunečním zářením, odolnost vůči vodě i potu, neviditelný na obličeji, zanechává lehce matný finiš – ideální základ líčení, lehká a gelová textura se rychle vstřebává, ideální na cesty a pro vodní i sportovní aktivity.

Koupit na Notino

* Affiliate odkaz

Voděodolnou sluneční ochranu Sun Sport Invisible Face Gel od značky Lancester si můžete objednat v balení 50 ml za 590,- Kč.

Clarins – Suncare Face Compact SPF30

Popis: Chraňte svou pleť před sluncem, zatímco ji poskytnete sjednocený tón, díky tomuto tónovanému, vysoce ochrannému kompaktnímu fluidu, který se snadno aplikuje. Pro všechny ženy, které hledají zatónovanou sluneční ochranu, která zachovává mladistvou krásu pleti, a kterou je možné si ji vzít kamkoliv s sebou.

Koupit na Sephora Koupit na Krasa

* Affiliate odkaz

Lehce tónující sluneční ochranu vhodnou do kabelky a jednoduchou a rychlou reaplikaci během dne si můžete zakoupit v balení 11,5 ml v parfumeriích a e-shopech za 980,- Kč.

Vichy – Idéal Soleil Ochranná voda SPF 30

Popis: Pro všechny typy pleti je určena ochranná voda Protection Water Bronz od Vichy. Výrobek nabízí ultrasvěží texturu, je určen k okamžitému osvěžení pokožky obličeje i celého těla. Obsahuje betakaroten a ochranný faktor SPF 30, který chrání kůži proti negativním vlivům slunečního záření UVB i UVA. Voda je 100% hypoalergenní, je proto zaručena její vysoká snášenlivost i s citlivou a alergenní pokožkou.

Koupit na Notino

* Affiliate odkaz

Lehce pleťovou mlhu pro jednoduchou a rychlou reaplikaci během dne na pokožku i vlasy si můžete zakoupit v balení 200 ml v lékárnách a e-shopech za 375,– Kč.

BiodermaPhotoderm Max Stick SPF 50+

Popis: Praktický pomocník, kterého můžete vzít všude s sebou. Tyčinka na rty a citlivá místa Bioderma Photoderm Max poskytuje maximální ochranu i té nejcitlivější pokožce. Můžete ji aplikovat na nos, uši, jizvy i znaménka. Poskytuje maximální sluneční ochranu, nezanechává bílé stopy, odolává vysokým teplotám, preventivně chrání proti vzniku oparů způsobených slunečním zářením, je bez parfemace.

Koupit na Notino

* Affiliate odkaz

Praktickou tyčinku na rty a citlivá místa Photoderm Max Stick SPF 50+ od značky Bioderma můžete zakoupit v balení 8 g v e-shopech za 296,- Kč.

Hawaiian Tropic – Satin Protection SPF 30

Popis: Mléko na opalování SPF 30 Hawaiian Tropic Satin Protection chrání citlivou a světlou pokožku proti škodlivému UV záření a spálení při opalování. Změkčuje pokožku a zanechává ji zářivou, má voděodolné složení a působí i při koupání, intenzivně vyživuje pokožku cennými vitaminy, hloubkově zvlhčuje pokožku a zklidňuje ji, nezanechává na pokožce mastný film – ihned se vstřebává.

Tento krém miluji a jako ochranu přes sluněním vřele doporučuji.

Podrobnou recenzi si můžete přečíst zde.

Koupit na Notino

* Affiliate odkaz

Příjemné mléko na opalování s třpytivými částečkami si můžete zakoupit v balení 200 ml v drogériích a e-shopech za 219,– Kč.

Hawaiian TropicProtective suchý olej

Popis: Hawaiian Tropic Protective olej kokos & papája zajišťuje širokospektrální ochranu UVA a UVB v rychle se vstřebávajícím spreji. Luxusní složení s kokosovým olejem a extraktem z papáji hydratuje pokožku a dodává jí zářivý lesk. Lehký olej, který nezanechává vaši pokožku mastnou ani lepkavou, naplňuje vaše smysly luxusní tropickou vůní.

Tento suchý gelový olejíček mám ráda a jako ochranu přes sluněním doporučuji.

Podrobnou recenzi si  můžete přečíst zde.

Koupit na Notino

* Affiliate odkaz

Suchý gelový olej na opalování si můžete zakoupit v balení 200 ml v drogériích a e-shopech za 294,– Kč.

Clarins – Suncare Body Oil SPF 30

Popis: Ideální výživa a ochrana před sluncem pro vaše tělo a vlasy v podobě suchého oleje s vysokou sluneční ochranou. Pro ty, kdo hledají vysokou sluneční ochranu v podobě spreje na tělo a vlasy, který je neviditelný a snadno se aplikuje pro zachování mladistvě krásné pokožky.

Koupit na Sephora

* Affiliate odkaz

Lehký olejíček ve spreji pro tělo i vlasy si můžete zakoupit v balení 150 ml v lékárnách a e-shopech za 375,– Kč.

Wella Professionals – Invigo Sun UV Hair Color Protection

Popis: Ochranný sprej WELLA PROFESSIONALS chrání před UV zářením. Sprej vlasy hydratuje a chrání jejich barvu. Vlasy jsou hebké a lesklé. Invigo Sun UV Hair Color Protection dodává vlasům hydrataci a regeneraci. Osvěžující vůně pomerančového květu. Vhodný před a po vystavení slunci.

Koupit na Notino

* Affiliate odkaz

Ochraný sprej pro vlasy namáhané sluncem s ochranou před UV zářením si můžete pořídit v balení 150 ml v e-shopech za 168,- Kč.

Wella Proffesionals – Sun UV Protection Spray

Popis: Voděodolný sprej účinně ochraňuje vlasy a barvu před poškozujícím vlivem slunečních a UV paprsků. Jeho nemastné složení chrání vlasy přímo z nitra a zachovává jejich přirozený vzhled. Obsahuje Sunscreen Formula, která chrání vlasy před negativními vlivy slunečního záření, UV paprsků, větru, moře a chlorované vody. Vhodné pro všechny typy vlasů a hlavně pro ty, kteří tráví čas na slunci a chtějí zachovat svěžest barvy svých vlasů. Snášenlivost s pokožkou dermatologicky testována.

Koupit na Krasa

* Affiliate odkaz

Ochraný sprej pro vlasy namáhané sluncem s ochranou před UV zářením si můžete pořídit v balení 125 ml v e-shopech za 168,- Kč.

Schwarzkopf Professional – BC Bonacure Sun Protect

Popis: Ochranný přípravek Schwarzkopf Professional BC Bonacure Sun Protect pečuje o vlasy vystavené slunci a udržuje je vyživené a plné vitality. Hydratuje vlasy po pobytu na slunci, dodává vlasům jemnost a hebkost, usnadňuje rozčesávání, chrání před UV zářením.

Koupit na Elnino

* Affiliate odkaz

Ochrannou mlhu pro vlasy namáhané chlórem, sluncem a slanou vodou Schwarzkopf Professional BC Bonacure Sun Protect si můžete pořídit v balení 100 ml v e-shopech za 209,- Kč.

Nuxe – Sun ochranný mléčný olej na vlasy s hydratačním účinkem

Popis: Multi-ochranný mléčný olej NUXE Sun Milky Oil Spray s obsahem kokosového oleje a extraktu z havajských rostlin poskytuje vlasům ochranu proti UV záření, soli a chlóru. Navíc vlasy regeneruje a hydratuje. Chrání vlasy proti vnějším vlivům, dodává vlasům hydrataci, uhlazuje a zjemňuje, chrání barvu vlasů, dodává vlasům svěží letní vůni pomeranče, gardénie a kokosu, neobsahuje parabeny a alkohol, je voděodolný.

Koupit na Elnino

* Affiliate odkaz

Ochranný mléčný olej ve spreji na vlasy si můžete koupit v balení 100 ml v e-shopech za 255,- Kč.

Napsat komentář

Při poskytování služeb a analýze návštěvnosti nám pomáhají soubory cookie. Využíváním těchto stránek s jejich používáním souhlasíte. Více o cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zavřít